زوج هایی کاندید این درمان هستند که همسر آنها بدون رحم متولد شده و یا بنا به دلایلی رحم آنها توسط جراحی برداشته شده است و یا این که به علت بیماری های مختلف مثل دیابت ، بیماری های قلبی ، فشار خون و یا بیماری های بدخیم دیگر مجوز پزشکی برای حاملگی را ندارند . اجاره رحم ، انتقال یک یا تعداد بیشتری از جنین های حاصل از لقاح تخمک و اسپرم زوج نابارور به رحم یک زن دیگر می باشد . در این حالت ، فرد اجاره دهنده رحم ، میزبانی برای جنین محسوب می شود و این در حالی است که اجاره دهنده رحم از نظر ژنتیکی هیچگونه مشارکتی با جنین و فرزند حاصل ندارد .